Studentski kongres "Hrana Ishrana Zdravlje"

O KONGRESU „HRANA-ISHRANA-ZDRAVLJE“

Studentski kongres „Hrana-Ishrana-Zdravlje“ (HIZ) je projekat započet 2016. godine od strane nastavnika i studenata Veterinarskog, Farmaceutskog, Medicinskog, Stomatološkog fakulteta s klinikama, Poljoprivredno-prehrambenog, Pedagoškog fakulteta i Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu. U organizaciji VIII HIZ kongresa 2023. godine priključuje nam se i Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu. Kao prijatelji kongresa kontinuirano nas prate Muzička akademija i Akademija scenskih umjetnosti, a od 2020. godine i Teleinformatički univerzitetski centar UTIC Univerziteta u Sarajevu.

Opšti cilj Kongresa je promoviranje univerzalnih vrijednosti zajedništva i multidisciplinarnog pristupa u domenima proizvodnje, obezbjeđenja i kontrole higijenskog statusa i kvaliteta hrane, uključujući hranu za posebne prehrambene potrebe, funkcionalnu hranu i dodatke prehrani, te daljeg izučavanja poveznice prehrane i zdravlja ljudi, što je od izuzetne važnosti u rješavanju svih aktuelnih pitanja u ovoj životnoj oblasti. Dodatno, kongres ima za cilj i praktičnu obuku naših studenata za pripremu i prezentiranje vlastitih radova na jednom naučnom skupu, a za nešto manji broj studenata i obuku za organizaciju takvog skupa.

Kongres HIZ je događaj na kojem studenti iz Bosne i Hercegovine i inostranstva prezentiraju i razmjenjuju vlastita istraživanja, znanja i iskustva stečena tokom obrazovanja na studijama različitih profila povezanih s temom Kongresa. Na ovaj način učesnici imaju mogućnost značajno proširiti vlastitu perspektivu kompleksne poveznice hrane, ishrane i zdravlja, kao i perspektive u domenu učešća i društvenog djelovanja unutar budućih profesija za koje se obrazuju. Sponzori i donatori Kongresa podržavaju ovaj značajan doprinos razvoju i osnaživanju sektora prije svega hrane/prehrane i zdravstva, ali i ostalih povezanih sektora (energetike, obrazovanja, turizma i dr.), kako u obrazovnom tako i u privrednom smislu. Kroz izlaganja privrednih subjekata – sponzora/donatora, učesnici skupa imaju mogućnost upoznati se s novitetima u proizvodnoj paleti kao i aktuelnom istraživanju i razvoju kompanija na tržištu. Također, kongres je mjesto gdje kompanije imaju mogućnost prepoznati nove talente i ostvariti novu ili ojačati postojeću suradnju s akademskom zajednicom.

Poseban značaj ima okrugli sto, na kojem svake godine u okviru kongresa adresiramo neku od aktuelnih tema iz oblasti hrane, ishrane i zdravlja, uz učešće relevantnih pozvanih učesnika (predstavnici vladinih institucija, privrede i udruženja civilnog sektora). Zadovoljstvo nam je istaći rezultat okruglog stola održanog na VI HIZ kongresu 2021. godine kojim je konačno rješeno pitanja registracije i finansiranja formula za pacijente s fenilketonurijom u Kantonu Sarajevo, koje su sada oboljelim osobama dostupne na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja KS. Na VII HIZ kongresu 2022. godine okrugli sto je bio posvećen temi zbrinjavanja animalnog otpada i korištenja istog u cilju kreiranja dodane vrijednosti u oblasti proizvodnje i prerade hrane, što je aktuelni problem ne samo u Bosni i Hercegovini već i u mnogim drugim državama.

Srdačno Vas pozivamo da nam se pridružite na VIII HIZ kongresu u novembru 2023. godine!

HIZ u brojkama

  • Broj fakulteta – organizatora kongresa: 7
  • Broj prijatelja kongresa: 4
  • Broj realiziranih kongresa: 7
  • Broj prezentiranih radova: > 420
  • Broj učesnika: > 1300
Shopping Basket